Skip links

Rehabilitacja dzieci

Rehabilitacja

Dzieci i dorosłych

Oferujemy niezwykle szeroki wachlarz zabiegów i ćwiczeń rehabilitacyjnych, zarówno dla dorosłych pacjentów, jak i dzieci. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.

Szczegóły oferty
FDM

Fascial Distortion Model (model odkształcenia powięzi) to bardzo skuteczny i oparty na dowodach system diagnozowania i leczenia urazów mięśniowo-szkieletowych stworzony przez amerykańskiego osteopatę i lekarza medycyny ratunkowej Stephena Typaldosa.

Ten system leczenia jest oparty na sześciu odkształceniach powięziowych, z których każde posiada specyficzny język ciała i opis charakteru bólu, co jest kluczowym elementem diagnostycznym. Do przykładowych, często występujących odkształceń powięziowych zaliczamy: pasmo spustowe, przepuklinę punktu spustowego, odkształcenie cylindryczne i fiksację tektoniczną. Te odkształcenia powięzi mogą współistnieć u jednego pacjenta.

FDM może spowodować szybkie i całkowite wyleczenie takich urazów jak: naciągnięcia mięśni, zwichnięte kostki, zamrożony bark, skręcenia kolana oraz całą gamę urazów sportowych jak również bóle krzyża i wiele innych

Suche igłowanie

Sucha igłoterapia (dry needling, DN) to metoda fizjoterapeutyczna polegająca na nakłuciu punktu spustowego w mięśniu lub nakłuciu napiętego pasma mięśniowego za pomocą sterylnych, jednorazowych igieł do akupunktury w celu leczenia bólu mięśniowo-powięziowego i dysfunkcji w obrębie narządu ruchu. Pomimo tego, że podczas igłoterapii suchej używa się igieł do akupunktury, terapia ta nie ma nic wspólnego z klasyczną formą akupunktury.

Podczas zabiegu suchego igłowania oddziałujemy na płytkę nerwowo-mięśniową w mięśniu (miejsce połączenia synaptycznego pomiędzy aksonem neuronu ruchowego a komórką mięśniową), stymulując komórki mięśniowe organizmu do regeneracji i przebudowy. W konsekwencji prowadzi to do zmniejszenia napięcia mięśniowego oraz zmniejszenia i ustąpienia bólu.

Masaż tkanek głębokich
 • Do masażu stosuje się znikomą ilość środka poślizgowego lub wcale, gdyż jego nadmierna ilość zaburza dokładną palpację tkanek.
 • Tempo masażu jest bardzo wolne. Zapobiega to bólowi oraz obronnemu napięciu mięśni przy głębokich ruchach.
 • Stosuje się nacisk skośny. Pozwala to na rozciąganie tkanki, a nie jej ściskanie.
 • Istotna jest praca zarówno na brzuścach mięśniowych, jak i na ścięgnach.
 • Każdorazowo należy określić obszar wymagający największej pracy. Wybrane techniki terapeutyczne powinny skupiać się na wcześniej ustalonym celu.
 • Masaż tkanek głębokich stosuje się w połączeniu z innymi technikami rozluźniającymi mięśnie.
 • Do masażu używa się palców, kostek, pięści, łokcia i przedramienia.
 • Zabieg nie powinien powodować bólu.
 • Napinanie mięśni podczas masażu świadczy o zbyt intensywnej pracy.
 • Czas trwania masażu jest trudny do określenia i zależy od obszaru poddawanego zabiegowi oraz tempa fizjologicznej odpowiedzi tkanek (rozluźnienie).
 • Następnego dnia po zabiegu pacjent może odczuwać pogorszenie stanu zdrowia, kolejne dni przynoszą zdecydowaną poprawę.
FOI®

Jest terapią całego ciała. Zakłada ona, że na problem, który powstał w aparacie ruchu, organizm człowieka reaguje jako całość. Ludzkie ciało zmuszone zostaje skompensować w jakiś sposób powstałe zaburzenie. Praktyka pokazuje, iż mechanizmy kompensacyjne są rozproszone po całym ciele, do tego zawsze według ustalonego wzorca. Tym samym dają się w łatwy sposób rozpoznać. Doświadczenie dowodzi ponadto, że szybkie i trwałe uporanie się z problemami oraz bólami, wymaga poświęcenia w ramach terapii najwyższej uwagi właśnie systematyce mechanizmów kompensacyjnych. W terapii integracji funkcjonalnej nie stosuje się zatem zabiegów miejscowych, ograniczających się wyłącznie do obszaru bólowego. Badanie i terapia obejmują zawsze powiązania przyczynowo-skutkowe.

Koncepcję osteopatii i integracji funkcjonalnej wyróżnia spośród innych, powszechnie stosowanych metod manualnych, nie tylko holistyczny sposób myślenia. Dochodzą do tego jeszcze inne aspekty. To nie staw międzykręgowy oraz jego ruchomość, lecz statyka (ustawienie w przestrzeni) poszczególnych kręgów stanowi punkt wyjścia do sporządzenia diagnozy i podjęcia terapii. Zmiany statyki kręgów oraz miednicy tworzą prawdziwą przyczynę blokad oraz zaburzeń funkcjonalnych. W koncepcji FOI® kręgosłup zajmuje centralne miejsce. Każdy problem dotyczący stawów obwodowych, znajduje swoją przyczynę w kręgosłupie. Jednocześnie każde zaburzenie w obrębie kręgosłupa, ma wpływ na stawy obwodowe. Dlatego niezbędne jest prowadzenie równoległej terapii zmian funkcjonalnych w obrębie stawów obwodowych, na przykład w przypadku występowania bólów kręgosłupa.

Metoda diagnozy i terapii wg koncepcji Ackermanna

Jest obecnie jedną z najbardziej skutecznych i komplementarnych metod leczenia manualnego. Wyróżnia się ona szybką i celową diagnostyką, a postępowanie terapeutyczne jest tu precyzyjne i dokładne. Wykonując zabieg terapeuta bardzo dokładnie wie co chce osiągnąć i dlaczego. Nie ma tu miejsca na przypadkowe zabiegi.

Przy zastosowaniu metody dra Ackermanna w ciągu jednego lub kilku zabiegów można usunąć lub znacznie złagodzić ból. Każdy zabieg zostaje poprzedzony szczegółową diagnozą wstępną. Terapeuta dokonuje oceny stanu pacjenta na podstawie wywiadu, palpacji ustawienia (przemieszczeń) i funkcji poszczególnych stawów. Należy także ocenić wyniki badań radiologicznych. Zastosowane wówczas efektywne techniki pozwalają na skuteczne i bezpieczne przeprowadzenie zabiegu.

Wiele dolegliwości, które swoją przyczynę mają w zaburzeniach funkcji narządu ruchu, a zwłaszcza kręgosłupa, są z natury odwracalne. Wynika z tego fakt, iż można je usunąć. Często zmiany w funkcjonowaniu stawów kręgosłupa powodują występowanie objawów podobnych do tych, które wywołują choroby organiczne. Jeśli w badaniach lekarskich zostało wykluczone organiczne podłoże choroby, najczęściej można takiemu pacjentowi pomóc stosując terapią manualną. W praktyce klinicznej Instytutu Ackermanna, leczone są z pozytywnym skutkiem m.in. bóle kręgosłupa, głowy ( w tym m.in.. migreny, zawroty, mdłości, zaburzenia wzroku i słuchu), tułowia, kończyn.

SI - terapia sensoryczna

Zestaw ćwiczeń i czynności poprawiających integrację sensoryczną dziecka, czyli usprawniające sposób, w jaki odbiera ono i porządkuje wrażenia zmysłowe płynące ze świata. Dzieci z zaburzoną integracją sensoryczną nie potrafią prawidłowo przetwarzać bodźców ze świata zewnętrznego, które docierają do nich za pośrednictwem zmysłów i reagują na nie strachem lub agresją. Czasami wycofują się do własnego świata, by uniknąć nieprzyjemnych doznań, czasami reagują nadpobudliwością ruchową, ponieważ nie nadarzają z przetwarzaniem informacji płynących ze świata.

Terapia sensoryczna to przede wszystkim zabawa ukierunkowana na uczenie dziecka odpowiedniego reagowania na bodźce zewnętrzne i wrażenia zmysłowe. Dziecko podczas kontrolowanej zabawy uczy się jak porządkować i organizować różnorodne bodźce docierające do niego za pośrednictwem różnych zmysłów. W ten sposób wzmacniane są procesy nerwowe, które później przydadzą się dziecku w szkole, na przykład podczas nauki pisania, a także przy wykonywaniu różnych innych czynności. Terapia sensoryczna ma na celu poprawienie zdolności integracji bodźców zmysłowych, przede wszystkim ma być jednak dla dziecka przyjemną zabawą, tak by mogło ono w jak najwyższym stopniu "oswoić" zewnętrzny świat.

NDT Bobath

Metoda NDT-Bobath stanowi neurorozwojową koncepcję rehabilitacji dzieci i dorosłych w fizjoterapii. Stworzona została przez Karela i Bertę Bobath – od ich nazwiska wywodzi się nazwa metody, stosowana jest na całym świecie.

Bobath to ćwiczenia całego ciała, nie wybranych kończyn. Metoda NDT-Bobath dedykowana jest  osobom z różnego rodzaju deficytami neurologicznymi, jak np. mózgowe porażenie dziecięce, uszkodzenia splotów nerwowych czy choroby nerwowo–mięśniowe. Wskazaniami do rehabilitacji metodą Bobath są również następujące zaburzenia: opóźniony rozwój motoryczny niemowląt i dzieci oraz wzmożone lub obniżone napięcie mieśniowe.

Rehabilitacja Bobath pozwala na diagnostykę oraz prowadzenie terapii u noworodków, niemowląt, dzieci i osób starszych w przypadku:

 • asymetrii,
 • problemów z dystrybucją napięcia tj: obniżone/wzmożone,
 • zaburzeń rozwoju psycho–ruchowego,
 • uszkodzeń splotów nerwowych,
 • chorób nerwowo–mięśniowych typu SMA,
 • przepuklina oponowo–rdzeniowa,
 • wad rozwojowych,
 • zaburzeń koordynacji,
 • zaburzeń karmienia,
 • mózgowego porażenia dziecięcego (hemiplegia, diplegia, tetraplegia),
 • nauki pozycjonowania pacjentów w celu przeciwdziałania zmianom wtórnym,
 • odzyskiwania sprawności po udarach.

Ta metoda usprawniania ruchowego u małych pacjentów, zakłada rozpoczęcie procesu terapii najwcześniej, jak to możliwe. Rehabilitowane jest całe ciało dziecka. Wczesne rozpoznanie zaburzeń ruchowych oraz dysfunkcji mogących potencjalnie niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie dziecka oraz utrudniać jego dalszy rozwój, pozwala na szybką interwencję.

FITS

Metoda FITS powstała z myślą o dzieciach ze skoliozami, chorobą Scheuermanna oraz wadami postawy.

Praca według koncepcji FITS obejmuje trzy etapy:

 1. Badanie kliniczne wg. Metody FITS;
 2. Przygotowanie struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny poprzez zastosowanie różnych technik energizacji mięśni;
 3. Budowanie nowych korekcyjnych wzorców postawy w pozycjach funkcjonalnych oraz ich stabilizowanie, nauka napięcia korekcyjnego.

W badaniu klinicznym ocenie podlegają:

 • ustawienie kręgosłupa we wszystkich płaszczyznach,
 • ustawienie łopatek, linia barków, ustawienie głowy i szyi,
 • ustawienie miednicy,
 • ustawienie kolan,
 • punkty obciążenia i ustawienie stóp.

Badanie obejmuje również ocenę długości funkcjonalnej poszczególnych grup mięśniowych, a także biomechaniczną analizę układu ruchu.

Na podstawie wyniku badania klinicznego wg metody FITS, parametrów skrzywienia oraz dysfunkcji towarzyszących skoliozie, wyznaczane są cele ogólne oraz szczegółowe i dostosowywany jest indywidualny program ćwiczeń.

Terapia z dziećmi oparta jest na wykonywaniu ćwiczeń asymetrycznych, technikach energetyzacji mięśni, technikach powięziowych, terapii punktów spustowych, neuromobilizacji, mobilizacji stawów kręgosłupa i kończyn oraz specjalistycznym treningu siłowym z wykorzystaniem łańcuchów zamkniętych.

Ćwiczenie Metodą PNF

PNF – proprioceptywna, nerwowo–mięśniowa, pomoc, torowanie. Metoda oparta jest na współpracy z pacjentem i pracy nad jego problemem funkcjonalnym. Wyróżnia się pozytywnym nastawieniem do pacjenta i jego problemów, globalną obserwacją, mobilizacją rezerw, a przede wszystkim bezbolesną pracą z pacjentem. Metoda kierowana jest przede wszystkim dla osób z problemami neurologicznymi takimi jak: udar mózgu, urazy rdzenia kręgowego, stwardnienia rozsiane.

Ćwiczenia McKenziego

Metoda McKenziego - kierowana jest do osób z problemem bólu kręgosłupa potocznie zwaną dyskopatią. Terapia polega na odpowiednio dobranych ćwiczeniach, które pacjent wykonuje samodzielnie, cyklicznie w domu. Poddawać terapii można odcinek szyjny, piersiowy, lędźwiowy kręgosłupa.

Terapia Manualna

Polega na badaniu i leczeniu zaburzeń czynności struktur układu ruchu. Na podstawie szczegółowego wywiadu oraz badania ruchów czynnych i biernych pacjenta ustala się strategię terapii.

Terapii poddawać można:

 • bóle stawów kręgosłupa i kończyn,
 • zmiany zwyrodnieniowe stawów biodrowych,
 • rwę kulszową.
Kinezjologia Taping

Jedna z nowszych terapii mających zastosowanie w fizjoterapii i rehabilitacji.
W terapii wykorzystujemy taśmę „kinesio tex” o parametrach zbliżonych do właściwości ludzkiej skóry.

Wskazania:

 • fizjoterapia sportowa,
 • ból,
 • obrzęk,
 • terapia blizn,
 • u dzieci w korekcjach wad.
Krioterapia

Krioterapia miejscowa – do miejsc zmienionych chorobowo przykłada się dysze, z której wydobywa się zmrożony do temperatury -70ºC dwutlenek węgla. Czas trwania zabiegu waha się w granicach 3-5 minut.

Wskazania:

 • urazy,
 • oparzenia,
 • rehabilitacja pooperacyjna,
 • choroby reumatyczne i zwyrodnieniowe,
 • choroby stawów,
 • nadmierne napięcie mięśniowe,
 • choroby mięśni, więzadeł,
 • skręcenia,
 • stany zapalne nerwów,
 • zespoły bólowe,
 • obrzęki.
Skanlab 25 Bodywave

Nowa metoda terapii polem elektrycznym wielkiej częstotliwości – tzw.diatermii. Zabieg polega na głębokim przegrzaniu, a tym samym przyśpieszeniu metabolizmu, zwiększeniu przepływu krwi i stymulacji receptorów nerwowych skóry i tkanek.

Wskazania:

 • przewlekłe bóle stawów,
 • bóle szyi,
 • bóle rąk i nóg,
 • bóle kręgosłupa.
Magnetoterapia

To metoda leczenia i wspomagania procesów życiowych za pomocą pulsacyjnego pola magnetycznego niskiej częstotliwości.
Działanie:

 • przeciwbólowe,
 • uspokajające,
 • przeciwzapalne,
 • przeciwobrzękowe,
 • przyśpieszenie gojenia się ran i złamań,
 • zwiększenie przepływu krwi w naczyniach tętniczych,
 • zwiększenie procesów oddychania komórkowego.
Ultradźwięki

Są falą dźwiękową o częstotliwości niesłyszalnej dla ucha ludzkiego.

Działanie biologiczne na tkanki:

 • polepszenie mikrokrążenia,
 • wzrost przepuszczalności błon,
 • przyspieszenie przemiany materii,
 • aktywacja reakcji enzymatycznych,
 • przeciwbólowe,
 • zwiększenie rozciągliwości włókien kolagenowych,
 • przyspieszenie regeneracji,
 • zmniejszenie napięcia mięśni,
 • zwiększenie ruchomości stawów.
Elektroterapia

Wykorzystuje w celach leczniczych i diagnostycznych energię elektryczną.

Działanie biologiczne prądu elektrycznego może powodować:

 • pobudzenie nerwów i mięśni,
 • uśmierzenie bólu,
 • złagodzenie stanu zapalnego,
 • zwiększenie ukrwienia tkanek,
 • polepszenie trofiki tkanek.

Dostępne zabiegi:

 • galwanizacja,
 • jonoforeza,
 • elektrostymulacja,
 • prądy diadynamiczne,
 • prąd Traeberta,
 • TENS,
 • prądy interferencyjne Nemeca.
Laseroterapia

Wykorzystuje światło w zakresie widma od ultrafioletu poprzez światło widzialne do dalekiej podczerwieni w postaci krótkich impulsów lub w postaci ciągłej.

Ma zastosowanie w:

 • medycynie sportowej,
 • ortopedii,
 • reumatologii,
 • neurologii,
 • dermatologii.
Masaż uciskowy

Zabieg wykonywany jest na kończyny dolne i górne przy użyciu mankietów uciskowych wypełnianych powietrzem.

Wskazania:

 • stany po urazach i kontuzjach,
 • niewydolność limfatyczna, niewydolność żylna,
 • obrzęk kończyn górnych po mastektomii,
 • obrzęki kończyn dolnych różnej etiologii,
 • odchudzanie,
 • cellulitis.
Wykonujemy również:
 • okłady cieplne,
 • sollux.

O mnie

Witaj! Nazywam się Jolanta Troszka.

W ciągu wielu lat mojej kariery miałam okazję pomóc ogromnej liczbie pacjentów i zmierzyć się nawet z najtrudniejszymi przypadkami.
To nieocenione doświadczenie, które udało mi się potwierdzić licznymi certyfikatami, sprawia, że jestem w stanie zaoferować swoim klientom usługi na najwyższym poziomie.

Moje certyfikaty

Kontuzje i wypadki poza bólem potrafią negatywnie wpłynąć na życie również w dłuższej perspektywie. Chodzi oczywiście o ograniczenie w zakresie sprawności fizycznej i ruchowej, która bardzo często bywa następstwem różnego rodzaju urazów.

Na całe szczęście specjaliści już od wielu lat nieprzerwanie pracują nad różnymi metodami przywracania pełnej sprawności ruchowej poprzez rozmaite ćwiczenia. Proces, który ma na celu sprawienie, aby ciało mogło wszystko robić tak samo, jak wcześniej, nazywany jest rehabilitacją.

Czytaj więcej...

Maluchy dużo częściej niż dorośli ulegają różnego typu urazom. Nawet podczas zwyczajnej zabawy może dojść do kontuzji, do której pełnego wyleczenia potrzebna jest rehabilitacja. Czerwionka-Leszczyny to miejscowość, w której znajduje się nasz instytut, gdzie warto szukać pomocy rehabilitacyjnej dla swojej pociechy. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z dostępną ofertą.

Profesjonalna rehabilitacja - Czerwionka-Leszczyny

Rehabilitacja dzieci w Czerwionce-Leszczynach prowadzona jest przez doświadczonych profesjonalistów, doskonale zdających sobie sprawę z tego, że maluchy potrzebują zupełnie innego podejścia niż dorośli. W ramach zajęć pociecha będzie wykonywać specjalnie dobrane ćwiczenia, których efektem jest poprawa sprawności ruchowej danej części ciała.

Niektóre z ćwiczeń przypominają swoją formą zabawę. Dzięki temu maluchom łatwiej jest je zrozumieć i wykonywać, a także chętniej przystępują do realizacji całego planu rehabilitacji. Nasi pracownicy dodatkowo mają ogromne doświadczenie w pracy z dziećmi. Dlatego potrafią błyskawicznie do nich dotrzeć i zaprzyjaźnić się, co również jest bardzo istotne w kontekście powodzenia całego procesu.

Skuteczna rehabilitacja dzieci - Czerwionka-Leszczyny

Dzięki pomocy naszych specjalistów dziecko może odzyskać pełną sprawność fizyczną po odniesionym urazie. Przed rozpoczęciem realizacji programu ćwiczeń przeprowadzany jest wywiad, który pozwala dokładnie określić, które z nich będą najlepsze i przyniosą oczekiwane efekty. Dzięki temu organizm dziecka nie będzie za bardzo obciążany, a cały proces rehabilitacji przebiegnie zgodnie z planem.

W swojej pracy wykorzystujemy nie tylko specjalistyczną wiedzę, ale także nowoczesne metody rehabilitacyjne w połączeniu z odpowiednim sprzętem. Wszystko to pozwala jeszcze szybciej przywracać sprawność i daje lepsze efekty niż same ćwiczenia. Widać więc wyraźnie, że proponowana przez nas rehabilitacja dzieci w Czerwionce-Leszczynach to warte uwagi rozwiązanie.

Rehabilitacja, Czerwionka-Leszczyny - specjaliści z doświadczeniem

Działamy na rynku już od długiego czasu, stale zapewniając pacjentom bezproblemowy dostęp do rehabilitacji dziecięcej w Czerwionce-Leszczynach. Od samego początku funkcjonowania naszego instytutu zdrowie i zadowolenie rodziców oraz pociech jest dla nas priorytetem. Właśnie dlatego cały czas dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić im najwyższy standard opieki.

Jeśli zaistniała potrzeba znalezienia specjalistów od rehabilitacji w Czerwionce-Leszczynach - to doskonałe miejsce. Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów leczenia.

Fitness Facebook